Sunday, 08 November 2020 18:39

Sevan 1:3 Ararat

Goals: Mory Kone, 8 (0:1), Mory Kone, 69 (0:2), Edgar Malakyan, 79 (0:3), Mher Sahakyan, 83 (1:3)